Handige links

Handige links

Hier vindt U wat handige koppelingen naar belangrijke en/of interessante documenten over de school. Schoolgids Gedragsprotocol OBS De Vlaamse Reus Protocol voedingsbeleid Privacybeleid STWT VO-Gids - Voor ouders en leerlingen groep 7/8...

Lees verder

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang. Niet alleen voor de organisatie van de school zelf, maar vooral ook als stimulans voor de kinderen. De Vlaamse Reus wil een ‘tweede thuis’ zijn voor kinderen. Goede communicatie e...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meedenken door ouders is op de basisschool een heel gewone zaak. Terecht ook, want u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en naar een school gaat die goed bij uw kind past. Meebeslissen en meedenken is zelfs wettelijk geregeld ...

Lees verder

Ouderraad

Ouderraad

Ouders kunnen niet alleen in de MR actief zijn, maar ook in de ouderraad (OR). De ouderraad heeft een hele belangrijke functie binnen de school. De leden helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten tijdens en buiten schooltijd. U kunt daarbij de...

Lees verder

Klassenouders

Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen. Het doel van de klassenouder is om de samenwerking en communicatie tussen de ouders en de groepsleerkracht te bevorderen. Op verzoek van de groepsleerkracht...

Lees verder

Schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijk werker

Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de opvoedi...

Lees verder

Anti-pest coördinator

Pesten is een zorgwekkend probleem dat onze aandacht vereist. Op de Vlaamse Reus willen wij iedereen een veilige en stimulerende omgeving bieden.   Op de Vlaamse Reus zijn er 2 anti pest coördinatoren:   Taken anti pest coördinator...

Lees verder

Kind en motoriek

Kind en motoriek

Ervaart uw kind motorische struikelblokken op het gebied van: De Fijne motoriek De Schrijfmotoriek De Grove motoriek De Balvaardigheid Het Evenwicht Of herkent u zich in een van de onderstaande voorbeelden: Hij valt zo vaak Los fietsen lukt ...

Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), het overkoepelende bestuur van meerdere scholen in Nieuw-West, waaronder de Vlaamse Reus, doet er alles aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich pre...

Lees verder


Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl