Schooltijden

Schooltijden

Maandag: 8.30-12.00 uur - 13.00-15.15 uur Dinsdag: 8.30-12.00 uur - 13.00-15.15 uur Woensdag: 8.30-12.15 uur - Kinderen ’s middags vrij Donderdag: 8.30-12.00 uur - 13.00-15.15 uur Vrijdag: 8.30-12.15 uur - Kinderen ’s middags vrij...

Lees verder

Schoolorganisatie

Schoolorganisatie

Onderbouw Thematisch werken met hoeken De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en kenmerkt zich door het werken met 'hoeken'. Deze hoeken zijn ingericht met diverse materialen die de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Die ontwikkeli...

Lees verder

Bovenschools Bestuur

Bovenschools Bestuur

OBS De Vlaamse Reus valt onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden. De Stichting is opgericht in januari 2006 en het resultaat van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amsterdam. De stichting zorgt voor fina...

Lees verder

Verzuim & verlof

Verzuim & verlof

Het kan voorkomen dat u buiten de vakanties en studiedagen voor uw kind extra verlof nodig hebt. Dit moet u aanvragen via een verlofverzoek formulier, dat u bij de administratie kunt halen, invullen en afleveren. De directie is gemachtigd om in bepaalde ...

Lees verder

Extra activiteiten

Extra activiteiten

  Muziekles De Vlaamse Reus werkt al jaren samen met de Muziekschool Amsterdam om het muziekaanbod voor alle groepen zo breed en aantrekkelijk mogelijk te maken. In de groepen 1 t/m 5 geeft juf Agnes 16 muzieklessen per jaa...

Lees verder

Tussenschoolse opvang (Overblijf)

Tussenschoolse opvang (Overblijf)

Omdat we vinden dat kinderen ook tijdens de lunchpauze onder het toezicht van volwassenen moeten staan* kunnen de kinderen op school overblijven. De kosten hiervoor dient u vooraf te betalen. Een vaste groep ouders vangt de kinderen op, zoveel mogelijk i...

Lees verder

Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

Naast de tussenschoolse opvang (overblijf) biedt de Vlaamse Reus een gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten voor de kinderen. Brede Talent Ontwikkeling Wat is Brede TalentOntwikkeling (BTO)?Brede talentontwikkeling heeft betrekking op het belang ...

Lees verder

Voorschool

Voorschool

De Vlaamse Reus heeft een nauw samenwerkingsverband met de diverse voorscholen en de nieuwe Peuterschool Nieuw-Sloten. Voorscholen Haasje OverHaasje Over is de voorschool in het gebouw van De Vlaamse ReusVoorscholen in amsterdam west en nieuw-west afges...

Lees verder

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

In de directe omgeving van de Vlaamse Reus zijn diverse mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Voor informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden in Nieuw Sloten kunt u contact opnemen met: MaikidsLocatie 1 (KDV): Laan van Vlaanderen 143Loc...

Lees verder


Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl