Missie en visie

Missie en visie

  Onze missie We zien kinderen in wie ze zijn en mogen zijn. De kinderen staan zijn centraal in ons onderwijs. We hebben oog voor de ontwikkeling en talenten van ieder kind en streven er naar het maximale uit alle kinderen te halen.   Onze Vi...

Lees verder

OntwikkelingsGericht (OGO)

OntwikkelingsGericht (OGO)

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is er altijd op uit de mogelijkheden waarover kinderen al beschikken systematisch uit te breiden; de leerkracht observeert en registreert wat een kind zelf al kan of weet en gaat na waar het de hulp van de leerkracht bij nod...

Lees verder

Afstemming & ondersteuning

Afstemming & ondersteuning

  Zorgverbreding op de Vlaamse Reus Zorgverbreding is de organisatie rondom kinderen die extra zorg nodig hebben. Zorg die de groepsleerkracht niet alleen kan bieden. School Ondersteunings Profiel Op De Vlaamse Reus wordt ontwikkelingsgericht gew...

Lees verder

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

  Gymnastiek De Vlaamse Reus investeert, in samenwerking met de stichting Westelijke Tuinsteden, veel in een kwalitatief hoogstaand aanbod van bewegingsactiviteiten. Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. Belangrijkste doelen hierbij zijn: met p...

Lees verder

ICT op School

ICT op School

Informatie en Communicatie Technologie is niet meer weg te denken in de moderne maatschappij. Ook in het onderwijs op de Vlaamse Reus worden er steeds meer digitale middelen ingezet voor communicatie, instructie, leerlingvolgsystemen, educatieve applicati...

Lees verder


Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl