Welkom bij OBS De Vlaamse Reus

Een school voor openbaar basisonderwijs voor kinderen in Amsterdam Nieuw-West.

Op De Vlaamse Reus geven we onderwijs vanuit het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). We streven naar een aanbod dat past bij elk kind en dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten, ontwikkeling en talenten.

De website geeft een beeld van dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) op onze school, verder vindt u er actuele informatie over activiteiten op school en andere praktische informatie voor u als ouders en verzorgers.

Openbare School
OBS De Vlaamse Reus is een openbare basisschool waar ieder kind ongeacht achtergrond, huidskleur of geloofsovertuiging welkom is.

 

Populatie
De school telt ongeveer 355 leerlingen in 16 groepen.
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar Haasje Over, de voorschoolse opvang die gehuisvest is in hetzelfde gebouw als De Vlaamse Reus.

Bovenschools bestuur
De Vlaamse Reus valt onder het bestuur van de Stichting Westelijke Tuinsteden: 
Stichting Openbare Basisscholen Westelijke Tuinsteden

 

Privacyverklaring
De school verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. De school vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. STWT, de stichting waar de school onder valt) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. Ons volledige privacyreglement is te vinden op de site van STWT www.stwt.nl of kunt u HIER raadplegen.

Als u vragen of verzoeken heeft op het gebied van privacy kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, bij de schooldirecteur of contact opnemen via privacy@stwt.nl

Promo filmpje Mediawijsheid op De Vlaamse Reus

 

Collega's gezocht

Collega's gezocht

Ben jij een leerkracht die gaat voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)?
Wil jij werken op een gezellige buurtschool, waar een mix van culturen is en waar betrokken leerkrachten werken?

Social Media:

Scholen op de kaart
Op de website van Scholen op de Kaart vindt u allerlei aanvullende informatie over onze school.Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl