Klachtenregeling

Klachtenregeling

De school hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de ouders. Meningsverschillen zijn echter nooit uit te sluiten. De Vlaamse Reus gaat van het standpunt uit dat daar altijd over gepraat kan worden. Meestal komen ouders en school er dan samen uit.

Het kan echter voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin de onenigheid niet wordt opgelost. Als u zich als ouder onheus bejegend voelt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Als u er met de groepsleerkracht en/of IB’er niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u zich tot de directie wenden. Komt u ook daar niet tot overeenstemming, dan kunt u zich richten tot de op school aanwezige contactpersoon.

De volgende stap is contact op te nemen met het bestuurskantoor. Dat kan met Ineke ten Hertog (bestuursadviseur van de stichting STWT).
Komt u er met haar niet uit dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de STWT. Dit is Pepita David. Zij kan u advies geven over de eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon lost in principe geen problemen voor u op, maar brengt contact tot stand en helpt u verder op weg.

In het geval dat in de school geen mogelijkheden meer gezien worden, kan de vertrouwenspersoon u aanraden zich te richten tot de vertrouwenspersoon op bestuursniveau.

Contactgegevens vertrouwenspersoon: Mw. drs. Pepita David
Email: p.david@planet.nl
Tel.: 06-34348288

De vertrouwenspersoon kan u bijstaan en adviseren en, wanneer u dat wenst doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpinstanties. In het uiterste geval kan de vertrouwenspersoon u adviseren een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie.

Landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen:
Tel: 030 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl