Kind en motoriek

Kind en motoriek

Ervaart uw kind motorische struikelblokken op het gebied van:

 • De Fijne motoriek
 • De Schrijfmotoriek
 • De Grove motoriek
 • De Balvaardigheid
 • Het Evenwicht

Of herkent u zich in een van de onderstaande voorbeelden:

 • Hij valt zo vaak
 • Los fietsen lukt maar niet
 • Het zwemmen wil telkens niet lukken
 • Het handschrift is slordig en gespannen
 • Alleen de tv en computer boeien haar
 • Hij wil niet buitenspelen
 • Kan niet goed meekomen met de gymles

Kinderoefentherapie
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind alleen niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische struikelblokken waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en zelfvertrouwen van een kind.

Wat doet een kinderoefentherapeut?
Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De behandeling van kinderen wordt aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral het spelen op de voorgrond.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

 • U kunt uw kind aanmelden via zijn of haar leerkracht of direct via de kinderoefentherapeut.
 • Ouders vullen een toestemmingsformulier in zodat de kinderoefentherapeut toestemming heeft om het kind op te halen voor een screening
 • Na het screenen wordt er een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en de hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn: evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, ooghand coördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.
 • De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag.
 • Dit verslag wordt verzonden naar ouders, (huis-/jeugd-) arts en school. 

Behandeling
Het individuele behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.

Tijdens de behandeling worden zowel voorwaarden voor als vaardigheden binnen de motoriek aangepakt. Hierbij wordt de aanpak aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij sleutelwoorden in de aanpak en de begeleiding.

Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders, verzorgers en leerkracht over de vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas.

De kinderoefentherapeut stimuleert de motorische ontwikkelingen zorgt ervoor dat bewegen weer leuk wordt en dat kinderen weer beter mee kunnen komen met hun leeftijdgenoten.

Verwijzing en vergoeding

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar.

Contact
Mocht u vragen hebben of wilt u graag meer informatie? Mail of bel gerust. Zowel telefonisch als via de mail ben ik van maandag t/m vrijdag bereikbaar.

Naam: Ruben Hofman
Wanneer: Maandag
Waar: De Vlaamse Reus, in de kleine gymzaal
Tel: 0657450382
Email: ruben@kindenmotoriek.nl 

Instagram voor motorische spelletjes: knutsel_kir

Website Kind en motoriek: https://kindenmotoriek.nl
Facebook Kind en motoriek: https://www.facebook.com/KindenMotoriek/ 

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl