Informatie-ochtenden

Informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders die onze school nog niet kennen en op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind.

Het deelnemen aan een informatieochtend is een verplicht onderdeel voordat u uw kind(eren) aanmeldt / inschrijft op onze school. De reden is dat wij u een goed en reëel beeld willen geven waar onze school voor staat én gaat. Op die manier kunt u goed geïnformeerd tot een keuze voor een basisschool voor uw kind(eren) komen.

Tijdens deze informatieochtend wordt u geïnformeerd over Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zoals dat op De Vlaamse Reus wordt gegeven, waaronder de onderwijsvisie en -aanpak. Er wordt een rondleiding in de school gegeven waarbij de ouders de praktijk kunnen zien en de sfeer kunnen proeven.

Bij de informatieochtenden is ook altijd een ouder aanwezig die al één of meerdere kinderen op De Vlaamse Reus heeft. Hierbij worden de belangstellende ouders in de gelegenheid gesteld hen vragen te stellen.

De ervaring leert dat de informatieochtend voor kinderen erg lang duurt. Om te zorgen dat wij zo goed mogelijk met belangstellende ouders in gesprek kunnen gaan, verzoeken wij hen dan ook geen kinderen mee te nemen naar de informatiebijeenkomst.

Wanneer
De data voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn als volgt:

  • Dinsdag 6 oktober 2020
  • Woensdag 10 februari 2021
  • Maandag 10 mei 2021

N.B. Vanwege Covid-19 hanteert de school een aangepast beleid wat betreft de informatie-ochtenden. Meer informatie HIER 

Van 9.15 tot 10.45 uur.
U bent van harte welkom !

  • Talenten worden benut
  • Kinderen hebben grote invloed op hun ontwikkeling
  • Er wordt uit de kinderen gehaald wat er in zit
  • Ouders en kinderen voelen zich gezien
  • Prima resultaten in een veilige sfeer
Terug