Ouderraad/verslag/bijdrage

Ouderraad/verslag/bijdrage

Dinsdag 1 november 2022

Beste ouders/verzorgers,

De ouderraad heeft voor u weer een overzicht gemaakt van haar
(financiele) activiteiten; het verslag over het voorgaande jaar kunt u HIER raadplegen of in de bijlage van dit bericht.

Om deze activiteiten ook dit jaar te kunnen volhouden, hebben we uw
bijdrage hard nodig. Rondom de ouderavond van 20 september heeft
ongeveer 30% van de ouders al een bijdrage overgemaakt, kunt u nog even
controleren of u ook al een bijdrage heeft gedaan? Zo niet, kunt u dit
dan alsnog doen? Het richtbedrag is € 30,- per kind, dat u door kunt
sturen door:

  1. Een overmaking op ING rekeningnummer NL12INGB0006727142, t.n.v.
    Oudervereniging OBS De Vlaamse Reus, onder vermelding van: naam van uw kind(eren) en de groep(en);
  2. Of, als u een stadpas heeft, deze bij Marja (bij de ingang) te laten scannen. Dan maakt de gemeente € 30,- per kind namens u aan de ouderraad over.

Bij vragen kunt u mij, de penningmeester van de Ouderraad, bereiken op
charles.bos@e.email.

Hartelijke groet, en bedankt voor uw hulp en bijdrage,

Charles Bos
Ouderraad Vlaamse Reus
charles.bos@e.email


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl