Luizencontrole

Luizencontrole

Maandag 26 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers, 

Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis en neten. 

In tegenstelling tot vorige keren wordt de controle niet door de hulpouders van de eigen klas gedaan, maar door een kleine groep ouders die twee ochtenden alle kinderen controleren, omdat ouders nu natuurlijk niet de school in mogen. 

De controle wordt dan ook buiten gedaan.  
Deze hulpouders dragen bij de controle een geel hesje en staan op minstens anderhalve meter afstand van elkaar. Tussendoor worden de handen gereinigd met desinfectiegel. Bij de bovenbouw zullen de hulpouders een mondkapje dragen. 

Op woensdag 28 oktober is de controle voor de kinderen uit de groepen 1/2 en 3. 

Op vrijdag 30 oktober worden de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gecontroleerd. 

Wilt u er daarom voor zorgen dat de haren gewassen en gekamd zijn en liefst met zo min mogelijk clipjes/elastiekjes in het haar, zodat de controles vlot verlopen? 

Zoals het protocol voorschrijft; wanneer er neten en/ of luizen worden aangetroffen moet uw kind van school gehaald worden en dient u uw kind te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. 

Alvast bedankt,

Namens de ouderraad,

Karin Beerepoot,

Directeur OBS de Vlaamse Reus


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl