Oudergesprekken na de herfstvakantie

Oudergesprekken na de herfstvakantie

Woensdag 7 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers, 

Hoe gaan we de oudergesprekken na de herfstvakantie voeren op de Vlaamse Reus? Gezien de situatie rond Corona voeren we de oudergesprekken in een individuele Zoom meeting. Hiervoor kunt u intekenen via de schoolpraat app. U krijgt bericht van de leerkracht van uw kind wanneer het intekenen openstaat in de schoolpraat app.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de weken na de herfstvakantie. Ik wens u een goed gesprek over de ontwikkeling van uw kind. 

Met vriendelijke groet, 

Karin Beerepoot, 

Directeur OBS de Vlaamse Reus 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl