Hoe verder na deze eerste drie weken?

Hoe verder na deze eerste drie weken?

Vrijdag 4 september 2020

Beste ouders/verzorgers,

We hebben na de vakantie gezegd dat we de eerste drie weken de Corona maatregelen zouden handhaven en daarna verder zouden kijken. Deze drie weken zijn om.

Helaas is de situatie in Amsterdam nog steeds zorgelijk. We hebben er dan ook voor gekozen om de afspraken rond het brengen en halen van de kinderen niet te wijzigen. We houden de verschillende starttijden en daardoor ook de verschillende eindtijden. We houden dit vast tot aan de herfstvakantie. De week voor de herfstvakantie informeer ik u weer over hoe we na de herfstvakantie verder gaan.

Voor het team en de kinderen verandert vanaf 7 september de overblijf. De overblijf ouders komen vanaf dan weer in de school en vangen de kinderen een half uur in de klas en een half uur buiten op. Hierdoor hebben de leerkrachten vanaf maandag weer een uur pauze in plaats van een half uur. Voor u als ouder verandert hierin niets.

Vanaf maandag 14 september zal er ook weer gedoucht worden na de gymles. Geeft u uw kind dan ook weer een handdoek mee? Dit geldt niet voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 3.

Fijn weekend allemaal en tot maandag. 

Met vriendelijke groet,

Karin Beerepoot

Directeur OBS de Vlaamse Reus


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl